Čestná jednotka České obce sokolské
info@sokolskastraz.cz

Čestná jednotka České obce sokolské

Kdo jsme?

Svým názvem Sokolská stráž navazuje na slavné tradice Sokolské stráže působící ve dnech vzniku Československa. Je zřízena za účelem plnění čestné funkce při reprezentaci České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace a zabezpečení poct, pietních aktů, sletů, sokolských průvodů, slavností a pohřbů. Sokolská stráž pečuje o uchování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví. Organizuje také výcviky krojovaných sokolů a sokolek v pořadové přípravě. V oblasti své působnosti Sokolská stráž reprezentuje Českou obec sokolskou na území Česka i v zahraničí.