Čestná jednotka České obce sokolské
info@sokolskastraz.cz

Čestná jednotka České obce sokolské

Kdo jsme?

Svým názvem Sokolská stráž navazuje na slavné tradice Sokolské stráže působící v prvních dnech vzniku Československa. Je zřízena za účelem plnění čestné funkce při reprezentaci České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace a zabezpečení poct, pietních aktů, sletů, sokolských průvodů, slavností a pohřbů. Sokolská stráž pečuje o uchování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví. Organizuje také výcviky krojovaných sokolů a sokolek v pořadové přípravě. V oblasti své působnosti Sokolská stráž reprezentuje Českou obec sokolskou na území Česka i v zahraničí.