Čestná jednotka České obce sokolské
info@sokolskastraz.cz

Výcvik

Dvakrát ročně pořádá Sokolská stráž ve spolupráci s Hradní stráží výcviky v pořadové přípravě. Součástí těchto výcviků je také
podrobné seznámení se správným nošením sokolského kroje. Mimo to probíhají individuální výcviky po celé republice.