Historie

Sokolská stráž na hradě Pražském - historická fotografieDne 28. října 1918, v den, kdy se rodil samostatný stát Čechů a Slováků, chyběly vznikající republice mocenské opory, především armáda. Přitom bylo nezbytné zabránit případnému chaosu. Řešení se našlo záhy. Rozpad Rakouska-Uherska v posledních dnech války zastihl připravené představitele nejvýznamnější spolkové organizace našich dějin, České obce sokolské.

Již v září 1918 se sokolové radili o nutnosti vytvořit novému státu dočasné mocenské složky nahrazující armádu a policii. Dne 28. října rozhodlo vedení České obce sokolské, že zformuje pod vrchním velením náčelníka br. Jindřicha Vaníčka takzvané Národní stráže. Pomoci sokolů bylo vskutku zapotřebí. Česká obec sokolská také „propůjčila“ strážím svoji organizaci od předsednictva přes župy až po jednoty. Veliteli vznikajících jednotek se stali převážně starostové a náčelníci sokolských žup a jednot. Předsednictvo České obce sokolské se obrátilo na své členstvo s tímto provoláním: „Stojíme na prahu nových dějin! Nuž bratří, vynášíme svůj starý prapor, zdvíháme jej nad našimi hlavami a voláme rozptýlené houfce sokolské pod jeho jasné barvy. Zahajujeme zdaru a prospěchu všeho národa československého." 

Národní stráže se podílely na odzbrojení vojenských jednotek složených z rakouských, maďarských a rumunských vojáků, které se nacházely v říjnu 1918 v Čechách a na Moravě. Dále zajistily a střežily sklady potravin, zboží a surovin, zbrojnice, průmyslové objekty, nádraží, železnice, komunikace, hlídaly kláštery, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví a vývozu vzácných uměleckých předmětů ze země. Pořádek zajišťovaly do počátku prosince, kdy jejich úkoly postupně přebíraly vojenské a policejní jednotky.

Sokolská stráž na Hradě pražském

Sokolská stráž na hradě Pražském - historická fotografie Sokolové vstoupili do dějin rodícího se státu mimo jiné i převzetím čestné úlohy stráže Pražského hradu a položili tak základ dnešní Hradní stráži. Pražský hrad střežili spolu se členy České obce střelecké a dobrovolníky z řad studentů. Ráno 29. října dorazilo na Hrad 26 sokolů z jednoty Sokol Hradčany a 8 členů České obce střelecké z Vršovic. Téhož dne převzali sokolové kasárna Svatého Jiří na Jiřském náměstí Pražského hradu. Výzbroj se jim podařilo získat po dlouhém vyjednávání od střežících vojáků 2. pluku tyrolských císařských myslivců, kteří opustili Hrad teprve 31. října. Ve skladech se po jejich odchodu našlo mimo jiné 400 ručních granátů, 30 000 puškových nábojů, ale i plynové masky nebo zimní vybavení včetně lyží.

Sokolská stráž sestávala z 34 mužů Sokola Hradčany, kteří se střídali ve čtyřiadvacetihodinových službách. V listopadu se sokolové rovněž ujali pořadatelské služby v nově ustaveném Národním shromáždění a dohlíželi jak na průběh volby prvního československého prezidenta, tak na skládání prezidentského slibu a bezpečný průjezd Prahou po příjezdu T. G. Masaryka do vlasti. Ukončením činnosti Národních stráží však úlohy sokolů při zajišťování státní moci ani v nejmenším neskončily, čekaly je především boje o hranice nového státu na Slovensku.

Zdroj: Stráž na Hradě pražském, VHÚ

Sokolská stráž v 21. století

Současná Sokolská stráž má široký rozsah činností. Patří sem například organizování pietních aktů, různé oslavy, které se vztahují k výročí vzniku župy či jednoty, oslavy vzniku republiky nebo odhalování pamětních desek. Podílíme se i na zajišťování aktů a průvodů po celé republice, účastníme se sokolských akademií i oslav rozvinutí či stužkování praporů. Za zmínku stojí také účast na sletech. Při XVI. všesokolském sletu tvořila Sokolská stráž čelo průvodu. Stěžejní činností jsou výcviky v pořadové přípravě u Hradní stráže. Snažíme se poskytovat servis pro krojované sokoly —  kde zakoupit sokolské kroje, boty, rukavice pro praporečníky a různé další sokolské potřeby. Podrobné informace naleznete v sekci "výroba krojů".

Začátky Sokolské stráže

„Čtyři roky v pěti minutách". Tak by se dalo nazvat video, do kterého jsme vybrali záběry pořízené z naší dosavadní činnosti v letech 2014 až 2018.

Cvičení žactva v Sokole Modřany

Pořadová příprava, povídání o krojích a pak cvičení. Jinými slovy je to správná průprava pro naše malé sokolíky.

Sokolská stráž u Lucie Výborné - Český rozhlas Radiožurnál.

8. říjen je Památným dnem sokolstva s odkazem na události druhé světové války. Marek Manda je velitelem Sokolské stráže a také členem Hradní stráže. Co přivedlo třicátníka do Sokola? Které osobnosti jeho historie považuje za pamětihodné? A co vlastně může udělat příslušník Hradní stráže, když se ho někdo snaží nejen rozesmát, ale nějakým způsobem snižuje důstojnost jeho služby? Ptala se Lucie Výborná.

Přání naší republice

Přání věnované naší republice k jejímu výročí založení. Letos (2020) je tomu 102 let, kdy vznikla Československá republika, na jejímž vzniku mají sokolové lví podíl. Protože se kvůli nouzovému stavu z důvodu zamezení šíření nákazy COVID-19 nemůžeme setkat u pomníků, rozhodli jsme se vzpomenout na tuto velkolepou událost tímto videem.

171. výročí narození bratra Tomáše Garrigue Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk nebyl jen státníkem, ale také i sokolem. Celá jeho rodina byla v Sokole. Jak on sám o sobě tvrdil, každý den sokoloval.