Příručka krojovaného sokola

V současné době publikaci "Příručka krojovaného sokola" připravujeme. Prozatím níže naleznete alespoň základní informace, které krojovaní sokolové potřebují znát. 

Sokolský kroj

Sokolský kroj je specifickým spolkovým stejnokrojem, dle kterého lze sokoly bezpečně identifikovat a odlišit je od jiných spolků a organizací. Užíváním kroje dává jeho nositel najevo svou hrdost na sokolskou příslušnost a sokolskou myšlenku vůbec. Vedle slavnostního sokolského kroje existuje tzv. novodobý kroj (společenský oděv), který vznikl v první polovině 90. let 20. století. Ačkoli byl vytvořen pouze pro XII. všesokolský slet v roce 1994, nosí jej sokolové dodnes.

Vystupování v sokolském kroji

  • Sokolský kroj může užívat pouze řádný člen Sokola. Je vhodné mít na paměti, že kdo není duchem a skutky sokol, nestane se jím pouhým oblékáním kroje.
  • Bratr nebo sestra v sokolském kroji vždy v první řadě reprezentují celou sokolskou organizaci a podle toho mají na veřejnosti vystupovat. Základem je slušné a disciplinované chování.
  • Nositel kroje musí dbát na svou upravenost.
  • Kroje musí být vždy čisté, vyžehlené, bez výrazných známek poškození a kompletní. Všechny boty, zvláště vysoké jezdecké boty, musí být vždy čisté a vyleštěné.

Ke kroji nepatří

  • Na sokolském kroji se nenosí žádné odznaky ani vyznamenání! Nenosí se ani odznak Na stráž, ten je určen k připnutí na občanský oděv. Výjimkou je pouze sletový odznak v roce konání sletu.
  • Sluneční brýle se ke kroji také nenosí. Doplňky jako řetízky nebo náramky nesmí být nošeny viditelně.
  • Na čapce k novodobému kroji se nenosí sokolské péro.

Způsoby nošení kroje

Varianty nošení krojů:
„Letní“ varianty nošení slavnostního kroje:

Praporečník

Jedná se o čestnou funkci. Úkolem praporečníka je starost o prapor a vhodné zacházení s ním. Prapor se nesmí jakkoli znečistit a pokládat na zem. Praporečník zabraňuje například zbytečným dotykům diváků a kolemjdoucích. Praporečník nesmí nechat prapor bez dozoru tak, aby hrozilo jeho odcizení a stará se i o jeho vhodné uložení. Praporečníka volí/určuje zpravidla výbor jednoty nebo župy.

Praporečnické rukavice

Praporečníci používají pro manipulaci s praporem bílé praporečnické rukavice s manžetou. Tyto rukavice jsou nutností a samozřejmostí pro využívání praporu při slavnostních příležitostech. Bez těchto rukavic by neměl praporečník s praporem vystupovat.

Nošení praporu

Při pochodu nese praporečník prapor na levém rameni, levá ruka objímá seshora žerď. Pravou rukou zapažuje a následně žerď „hobluje.“ Vzhledem k výšce a váze některých sokolských praporů může praporečník využít ve výjimečných případech kožený pás, takzvaný „tulej.“ Pocta s praporem se vzdává v pozoru (stoji spatném), vykloněním praporu pravou rukou před sebe. Pro lepší představu se podívejte na video v sekci "VÝCVIK"

 

 

Ke stažení

Letáček "Do kroje!"

Stáhněte si letáček Do kroje!, ve kterém se dozvíte základní informace. Například jak správně nosit sokolský kroj, z čeho se skládá a mnoho dalšího.

 

Pravidla užívání a vyvěšování sokolské vlajky

Vytvořili jsme pro vás pravidla užívání a vyvěšování sokolské vlajky. Věříme, že vám budou nápomocná v praxi.

 

Jak zorganizovat pietní akt

Vytvořili jsme pro vás metodické listy pro zorganizování pietního aktu. Dočtete se spousty užitečných rad, které jsou získány i z našich zkušeností.