Příručka krojovaného sokola

Sokolský kroj

Sokolský kroj je specifickým spolkovým stejnokrojem, dle kterého lze sokoly bezpečně identifikovat a odlišit je od jiných spolků a organizací. Užíváním kroje dává jeho nositel najevo svou hrdost na sokolskou příslušnost a sokolskou myšlenku vůbec. Vedle slavnostního/tradičního sokolského kroje existuje tzv. novodobý kroj (společenský oděv), který vznikl v první polovině 90. let 20. století. Ačkoli byl vytvořen pouze pro XII. všesokolský slet 1994, nosí jej sokolové dodnes.

Vystupování v sokolském kroji

  • Sokolský kroj může užívat pouze řádný člen Sokola. Je vhodné mít na paměti, že kdo není duchem a skutky sokol, nestane se jím pouhým oblékáním kroje.
  • Bratr nebo sestra v sokolském kroji vždy v první řadě reprezentují celou sokolskou organizaci a podle toho mají na veřejnosti vystupovat. Základem je slušné a disciplinované chování.
  • Nositel kroje musí dbát na svou upravenost, oholení a účes.
  • Kroje musí být vždy čisté, vyžehlené, bez výrazných známek poškození a úplné. Všechny boty, zvláště vysoké jezdecké boty, musí být vždy čisté a vyleštěné.
  • Sokolové v kroji (nově včetně žen) zdraví vojenským pozdravem, tzv. salutováním.

Ke kroji nepatří

  • Na sokolském kroji se nenosí žádné odznaky ani vyznamenání! Nenosí se ani odznak Na stráž, ten je určen k připnutí na občanský oděv. Výjimkou je pouze sletový odznak v rok konání sletu.
  • Sluneční brýle se ke kroji také nenosí. Doplňky jako řetízky nebo náramky nesmí být nošeny viditelně.
  • Na čapce k novodobému kroji se nenosí sokolské péro.

Způsoby nošení kroje

„Zimní“ varianty nošení krojů:
„Letní“ varianty nošení tradičního kroje:

Praporečník

Jedná se o čestnou funkci. Úkolem praporečníka je starost o prapor a vhodné zacházení s ním. Prapor se nesmí jakkoli znečistit a pokládat na zem. Praporečník zabraňuje například zbytečným dotykům diváků a kolemjdoucích. Praporečník nesmí nechat prapor bez dozoru tak, aby hrozilo jeho odcizení a stará se i o jeho vhodné uložení. Praporečníka volí zpravidla výbor jednoty nebo župy.

Praporečnické rukavice

Praporečníci používají pro manipulaci s praporem bílé praporečnické rukavice s manžetou. Tyto rukavice jsou nutností a samozřejmostí pro využívání praporu při slavnostních příležitostech. Bez těchto rukavic by neměl praporečník vystupovat s praporem.

Nošení praporu

Při pochodu nese praporečník prapor na levém rameni, levá ruka objímá seshora žerď. Pravou rukou zapažuje a následně žerď „hobluje.“ Vzhledem k výšce a váze některých sokolských praporů může praporečník využít ve výjimečných případech kožený pás, takzvaný „toulec.“ Pocta s praporem se vzdává v pozoru (stoje spatného), vykloněním praporu pravou rukou před sebe.