Projekty

Komunita krojovaných sokolů

Snažíme se o popularizaci krojovaných sokolů v sokolské společnosti i na veřejnosti. Sdružujeme podobně smýšlející bratry a sestry, kterým jsou blízké národní, vlastenecké hodnoty a sokolské myšlenky a ideály.

Výcviky a spolupráce s Hradní stráží

Dvakrát ročně pořádá Sokolská stráž ve spolupráci s Hradní stráží výcviky v pořadové přípravě. Součástí těchto výcviků je také podrobné seznámení se správným nošením sokolského kroje. Mimo to probíhají individuální výcviky po celé republice. Sokolové se účastní i tradičního štafetového běhu Hradní stráže z Prahy do Lán.

Příručka krojovaného sokola

V této příručce naleznete odpovědi na otázky, které se týkají vystupování krojovaných sokolů při slavnostních příležitostech, pietních aktech. Jak nosit sokolský kroj, zacházet s prapory a se státní a sokolskou symbolikou a mnohé další. Naučíme vás pořadové přípravě, a to nejen díky tištěné, ale i elektronické verzi příručky na našem webu a za pomoci videí na našem Youtube kanále Sokolská stráž"

Branné závody a vzdělavatelská činnost

V roce 2017 byl ve spolupráci s Československou obcí legionářskou uspořádán první branný závod pro žáky středních škol s názvem „Republika.“ Snažíme se zajímavou formou mladé generaci ukázat, že brannost, národ a vlastenectví mají své místo i ve 21. století. Mimo jiné pořádáme přednášky zaměřené na sokolskou tématiku.

Pódiová skladba

V rámci XVI. všesokolského sletu a 100. výročí Československa byla ve spolupráci s Československou obcí legionářskou vytvořena pódiová skladba pro krojované členy Sokolské stráže a legionáře s názvem „Republika.“