Projekty

Komunita krojovaných sokolů

Snažíme se o popularizaci krojovaných sokolů v sokolské společnosti i na veřejnosti. Sdružujeme podobně smýšlející bratry a sestry, kterým jsou blízké národní, vlastenecké hodnoty a sokolské myšlenky a ideály.

Výcviky a spolupráce s Hradní stráží

Dvakrát ročně pořádá Sokolská stráž ve spolupráci s Hradní stráží výcviky v pořadové přípravě. Součástí těchto výcviků je také podrobné seznámení se správným nošením sokolského kroje. Mimo to probíhají individuální výcviky po celé republice. Každoročně se sokolové účastní tradičního štafetového běhu Hradní stráže z Prahy do Lán.

Příručka krojovaného sokola

V této příručce naleznete odpovědi na otázky, které se týkají vystupování krojovaných sokolů při slavnostních příležitostech a pietních aktech, dále nošení kroje, zacházení s prapory, se státní a sokolskou symbolikou a mnohé další. Naučíme vás pořadové přípravě, a to nejen díky tištěné, ale i elektronické verzi příručky na našem webu a za pomoci videí na našem Youtube kanále (Sokolská stráž).

Branné závody a vzdělavatelská činnost

V roce 2017 byl ve spolupráci s Československou obcí legionářskou uspořádán první branný závod pro žáky středních škol s názvem „Republika.“ Snažíme se zajímavou formou nejmladší generaci ukázat, že brannost, národ a vlastenectví mají své místo i ve 21. století. Mimo jiné pořádáme přednášky zaměřené na sokolskou tématiku, především sokolské kroje a historii.

Pódiová skladba

V rámci XVI. všesokolského sletu a 100. výročí Československa byla ve spolupráci s Československou obcí legionářskou vytvořena pódiová skladba pro krojované členy Sokolské stráže a legionáře s názvem „Republika.“